Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Driebond Autoverhuur :                            

1) De huurder dient met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig uitsluitend voor zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is.

2) Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.

3) Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.

4) Het is huurder niet toegestaan om het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling. Tevens is het huurder niet toegestaan met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

5) Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

6) Het is bestuurder verboden om het voertuig te besturen wanneer hij/zij onder invloed is van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.

7) Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien : huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

8) Het is huurder verboden in huurvoertuigen te roken. Mocht er toch in een voertuig worden gerookt dan wordt er een schadevergoeding van € 50,- incl. BTW per dag gerekend.

9) Per schadegeval geldt een eigen risico voor zowel WA- als casco schades.

 

Driebond Autoverhuur

Moermanskweg 4
9723 HM Groningen
tel. 050 – 577 10 23

Openingstijden

Ma 09:00u t/m 18.00u
di 09:00u t/m 18.00u
Wo 09:00u t/m 18.00u
Do 09:00u t/m 21.00u
Vr 09:00u t/m 18.00u
Za 10:00u t/m 17.00u