Private lease

Veelgestelde vragen

Hieronder de meest gestelde vragen die wij krijgen!

Welke componenten zitten in een Private lease contract?

 • Premie voor een verzekering van aansprakelijkheid voor schade aan derden (wettelijke aansprakelijkheid of WA-verzekering).
 • De kosten voor een voorziening voor eventuele schade aan het voertuig door aanrijding, diefstal en andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade).
 • Kosten van pechhulp
 • Kosten van vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud na 48 uur of na een kortere periode indien dat in de Aanvullende voorwaarden bepaald is.
 • Kosten voor motorrijtuigenbelasting.
 • Kosten van reparatie en regulier onderhoud.
 • Eventueel andere kosten, indien dat is bepaald in het leasecontract.
 • Hulpdienst leaseafdeling 24 uur per dag, 7 dagen per week bij pech of schade (026-3553368)

Eigen bijdrage bij schade?

 • De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).
 • Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 60% van de eigen bijdrage door (€ 300,-).
 • Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 60% (€ 300,-) door.
 • Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.

Krijg ik een BKR registratie?

Driebond Autolease is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. De registratie wordt voor Driebond Autolease uitgevoerd door Care4lease B.V.. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast zijn we verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:

De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden en uw maandtermijn is € 250,-

Driebond Autolease  registreert bij BKR 36 x € 250,- x 65% = € 5.850,-

Aandachtspunt

Wanneer je binnen nu en 4 jaar van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.

Kan ik mijn leasecontract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

Voorbeeld

Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300 per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1

Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,-, dat is € 1.200,-.

Methode 2

Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,- zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,-.

In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,- in rekening.

De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

 

Downloads

Aanvullende voorwaarden Driebond Autolease B.V

Verzekeringsvoorwaarden ( versie 201801 ) Driebond Autolease B.V.

Innameprotocol (versie 201801) Driebond Autolease B.V.

Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

Privacy verklaring

Bent u niet tevreden?

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

Ontevreden? Maak uw ontevredenheid kenbaar via het contact formulier op deze website of via driebond@bockhoudt.nl

 

Een andere mogelijkheid is een brief sturen naar:
Driebond Autolease BV
t.a.v. Coördinator klantsignalen
Moermanskweg 4
9723 HM Groningen

 

Wat beschouwen wij als een klacht?

Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij Driebond Autolease BV wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

De afhandeling van uw klacht

Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht en wijst een klachtbehandelaar aan. Wij streven naar een oplossing van uw klacht binnen tien werkdagen. Mochten we binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u alsnog een oplossing kunt verwachten.

Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

 

Onafhankelijke klachteninstantie De geschillencommissie Private Lease

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren. Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • – De service van de leasemaatschappij
 • – De uitleg van het leasecontract
 • – De kwaliteit van het leasevoertuig
 • – Beëindiging (of tussentijdse ontbinding van het leasecontract
 • – Geschillen over de schade aan het voertuig bij inlevering
 • – Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenafhandeling

Driebond Autolease BV acht het van groot belangde een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klanten, leidt tot een verder optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld.

 

Driebond Autoverhuur

Moermanskweg 4
9723 HM Groningen
tel. 050 – 577 10 23

Openingstijden

Ma 09:00u t/m 18.00u
di 09:00u t/m 18.00u
Wo 09:00u t/m 18.00u
Do 09:00u t/m 21.00u
Vr 09:00u t/m 18.00u
Za 10:00u t/m 17.00u

Het private lease keurmerk

Driebond Autolease is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. Het Keurmerk Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een private leasecontract af te sluiten.